ข้อมูล eBook

ชื่อ: อี๋ เหม็นจัง

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิทาน wordless ในโครงการพลังจิตใต้สำนึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง ป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ใช้อ่านปลูกฝังให้เด็กเล็กเห็นโทษของบุหรี่ เพื่อเมื่อเด็กเติบใหญ่จะได้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:12
2019-02-11 01:16
2019-01-28 01:14
2018-11-09 01:28
2017-12-26 01:11
2017-12-14 01:10
2017-12-06 01:11
2017-11-22 01:09
2017-09-25 01:14
2017-09-16 01:14
2017-08-11 01:11
2017-08-03 01:12